pl
Puchar przemysłu spożywczego
Puchar przemysłu spożywczego
Puchar przemysłu spożywczego
Dlaczego przemysł spożywczy wymaga obróbki wody?
 
Sprzęt do obróbki wody w przetwarzaniu żywności jest bardzo ważny, ponieważ gwarantują, że jakość wody stosowana podczas produkcji spełnia surowe standardy jakości i bezpieczne. Np. W procesach takich jaknapoje, produkcja cukru, wytwarzanie wina, produkcja chleba i makaron, wymagania dotyczące jakości wody są bardzo ścisłe, aniska jakość wody mogą powodować problemy, takie jak zmiana kolorów produktów, chromatyczność, zmiana smaku lub odświeżenie. Urządzenia te zapewniają czystą wodę odpowiednią do przetwarzania żywności poprzez usunięcie zawiesiny w wodzie, rozpuszczalnej stałej, stworzeń i innych zanieczyszczeń. Pomaga tonie tylko utrzymać smak, kolor i wartość odżywiania żywności, ale jest konieczne przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa żywności i standardów produkcyjnych. Dlatego sprzęt do uzdatniania wody jest ważną częścią w branży przetwarzania spożywczego, pomaga wytwarzać wysokiej jakości produkty konsumenckie i chronić zdrowie konsumenckie.
 

Roztwory oczyszczania wody w przemyśle spożywczym

 

mvr evaporator

 

1. Parowanie System kryształowy:


Zastosowanie w produkcji

Stężenie parowania jest jednym z kluczowych kroków w produkcji białego cukru. Poprzez proces parowania woda i cukier w syropie można oddzielić. Istnieje wiele metod odparowania do wyboru, takie jaknormalne odparowanie ciśnienia i parowanie próżniowe. Następnym krokiem jest proces gotowania i krystalizacji cukru. Po umyciu wody cukrowej przechodzi proces krystalizacji w celu krystalizacji sacharozy. Oba te klucze wymagają precyzyjnej kontroli czynników, takich jak temperatura, ciśnienie i czas krystalizacji, aby zapewnić jakość i wydajność cukrów krystalicznych. Dzięki temu zabiegu można uzyskać biały cukier o dużej czystości.

 

Zasady techniczne

Zasada technologii MVR opiera się główniena kompresji pary i ponownym wykorzystaniu energii.
Po pierwsze, wtórna technologia kompresji pary generowana przez parownik sprężarki zwiększa jego temperaturę i ciśnienie, zwiększając w ten sposób rozszerzalność cieplną pary. Po ściskanie para o wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem w wymiennik ciepła do kondensacji, w pełni wykorzystaj potencjalne ciepło pary. Podczas tego procesu energia pary jest zwiększona i może być ponownie wykorzystywana do ogrzewania i odparowania, osiągając w ten sposób odzyskiwanie energii i ponowne wykorzystanie.

 

Jakie osiągnięcia możemy osiągnąć?

Stężenie czystej wody uzyskane z soku z trzciny cukrowej po zabiegu wynosi 12 ° Bx ~ 14 ° BX (tj. 86% ~ 88% wody). Jeśli rozcieńczona woda zawierająca dużą ilość wody jest dostarczana bezpośrednio do miejsca krystalizacji, zużyje dużą ilość pary wodnej, któranie tylko zużywa energię, ale także przedłuży czas gotowania cukru. Dlatego czysta woda musi przejść proces parowania, aby usunąć dużą ilość wody i skoncentrować sięna syropie około 60 ° Bx, zanim będzie mógł krystalizować. System odparowywania MVR wyprodukowany przeznaszą firmę może zmniejszyć zawartość wilgoci w syropie, a także wykorzystać charakterystykę kompresji pary, aby zaoszczędzić dużą ilość pary, zmniejszając w ten sposób koszty operacyjne przedsiębiorstwa i poprawić ekonomiczne korzyści z fabryki cukru.

 

mvr evaporator manufacturer

 

2. System filtracji węgla\/multimediów aktywny:


Zastosowanie w produkcji

Filtry mediów są zwykle używane jako część etapu wstępnego traktowania w celu usunięcia zawieszonych ciał stałych i cząstek z wody. Wykorzystuje filtrację wielowarstwową z różnymi pożywkami, która może skutecznie blokować cząstki stałe i poprawić jakość wody. Ten filtr jest bardzo ważny w produkcjinapojów, ponieważ zapewnia, że ​​jakość wody wchodzącą w proces produkcyjny spełnia standardy i zapobieganegatywnym wpływowi zanieczyszczeń.


Filtry węglowe aktywne są używane głównie do usuwania materii organicznej, zapachów i pigmentów z wody. Węgiel aktywowany ma silną zdolność absorpcji i może pochłaniać różne zanieczyszczenia w wodzie, dzięki czemu jakość wody jest bardziej czystą. W produkcjinapojów stosowanie aktywnych filtrów węglowych może zapewnić, że smak i kolor produktu spełniają wymagania oraz poprawić ogólną jakość produktu.


Te dwa rodzaje filtrów są zwykle stosowane w połączeniu,najpierw usuwając duże zanieczyszczenia cząstek za pomocą filtrów multimedialnych, anastępnie usuwając materię organiczną i zapach przez filtry węglowe w celu uzyskania wysokiej jakości źródeł wody odpowiednie do produkcjinapojów. Ten proces przetwarzania może zapewnić bezpieczeństwo i smaknapoju, spełniając potrzeby konsumentów.

 

Zasady techniczne

Techniczną zasadą filtrów multimedialnych jest głównie wykorzystanie jednego lub więcejnośników filtrujących w celu usunięcia zawieszenia zanieczyszczeń w wodzie poprzez głęboką filtrację. Gdy surowa woda przechodzi przez materiał filtracyjny od góry do dołu, większe cząsteczki są usuwane w górnej warstwie, podczas gdy mniejsze cząstki są usuwane głębiej w pożywce filtracyjnej. W dużej mierze zależy to od adsorpcji i odpornościna mechaniczny przepływ warstwy materiału filtracyjnego, a także od stopnia ścisłego układu cząstek piasku, co daje cząsteczki wody więcej możliwości zderzania się z cząstkami piasku. Po tym zabiegu system odwadniający zawieszenie można kontrolowaćnaniższym poziomie, aby zapewnić przejrzystość jakości wody.


Techniczna zasada filtrów węgla aktywnego opiera się główniena działaniu adsorpcji węgla aktywnego. Węgiel aktywowany ma dużą powierzchnię i złożoną strukturę porów, co pozwala mu silnie wchłonąć. Gdy woda przechodzi przez aktywowany filtr węgla, materia organiczna, zapachy, pigmenty i inne zanieczyszczenia w wodzie zostaną pochłonięte przez powierzchnię węgla aktywnego, skutecznie je usuwając. Ponadto węgiel aktywny może również usunąć resztkowy chlor z wody, zapewniającnormalne działanie kolejnego urządzeń do oczyszczania.

 

Jakie osiągnięcia możemy osiągnąć?

Połączenie filtrów multimedialnych i filtrów węglowych aktywnych może osiągnąć całkowite oczyszczenie i modernizację wody z produkcjinapojów. Tonie tylko poprawia jakość i smaknapojów, spełnia potrzeby konsumentów, ale także zapewnia bezpieczeństwonapojów i minimalizuje ryzyko w procesie produkcyjnym. Tymczasem, zgodnie z wymogami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, zastosowanie tych dwóch rodzajów filtrów pomaga również zminimalizować stosowanie środków chemicznych i zrzut ścieków wnajwiększym możliwym zakresie.


Dlatego zastosowanie filtrów multimedialnych i filtrów węglowych w branżynapojów ma ogromne znaczenie i jest kluczowym ogniwem w osiąganiu wysokiej jakości, bezpiecznej i przyjaznej dla środowiska produkcjinapojów.

 

Ultrafiltration system

 

3. System ultrafiltracji:


Zastosowanie w produkcji

Zastosowanie technologii ultrafiltracji w przemyślenapojów znajduje głównie odzwierciedlenie w etapach procesu przetwarzania i mieszania surowców.
W etapie przetwarzania surowców technologia membrany ultrafiltracyjnej może filtrować i oddzielić zanieczyszczenia, mikroorganizmy, zawieszenie ciał stałych, cząstek i kleju z surowców, poprawiając w ten sposób czystość i smaknapojów. Pomaga to zapewnić jakość i bezpieczeństwonapojów przy jednoczesnym zachowaniu zawartości odżywczej i smaku składników.

 

Zasady techniczne

Techniczna zasada ultrafiltracji opiera się główniena procesie oddzielenia membrany kontrolowanejna ciśnienie. Rdzeniem jest użycie półpustowalnej membrany o określonym rozmiarze porów, zwanej membraną ultrafiltracyjną, aby utrzymać klej, cząstki i stosunkowo wysoką masę cząsteczkową w wodzie, podczas gdy woda i małe rozpuszczone cząstki mogą przechodzić przez błonę.


Wielkość porów błony ultrafiltracyjnej wynosina ogół od 20 ~ 1000a °, z zakresem filtracji 0,002 μ m ~ 0,2 μ M, który może skutecznie blokować cząstki o średnicy większejniż 0,002 μ M, takie jak białka, pektyna, tłuszcze i mikroorganizmy. Jednocześnie małe cząsteczki, takie jak sole, cukry i inne substancje rozpuszczone, mogą przechodzić przez błonę ultrafiltracyjną. Ten efekt separacji sprawia, że ​​ultrafiltracja jest szczególnie przydatna w przemyślenapojów w celu usunięcia zanieczyszczeń i mikroorganizmów z surowców, poprawiając czystość i smaknapojów.

 

Jakie osiągnięcia możemy osiągnąć?

1. Poprawa czystości produktu: Technologia ultrafiltracji może skutecznie usuwać zanieczyszczenia, zawieszone substancje stałe, klej i mikroorganizmy znapojów, znacznie poprawiając czystość produktu. Pomaga to zapewnić smak i jakośćnapoju oraz zaspokaja zapotrzebowanie konsumentówna czyste i zdrowenapoje.


2. Zachowanie składników odżywczych: W porównaniu z tradycyjnymi metodami obróbki cieplnej, ultrafiltracja może zachować składniki odżywcze wnapojach, jednocześnie usuwając zanieczyszczenia, takie jak witaminy i minerały. Jest to szczególnie ważne w przypadku produktównapojów, które koncentrują sięna wartości odżywczej.


3. Poprawa smaku: poprzez obróbkę ultrafiltracyjną, zanieczyszczenia inieprzyjemne substancje smakowe wnapoju są eliminowane, dzięki czemu produkt smakuje bardziej świeżo i czysty. Pomaga to poprawić ogólną jakośćnapojów i ich konkurencyjnośćna rynku.


4. Przedłużenie okresu trwałości: Technologia ultrafiltracji może zmniejszyć zawartość drobnoustrojów wnapojach, skutecznie przedłużając okres trwałości produktu. Pomaga to zmniejszyć problemy z jakością spowodowane zanieczyszczeniem mikrobiologicznym iniższymi kosztami produkcji.


5. Popraw wydajność produkcji: Proces ultrafiltracji jest stosunkowo prosty, szybki i łatwy do osiągnięcia automatycznej kontroli. Pomaga to poprawić wydajność produkcjinapojów, obniżyć koszty produkcji i przynieść większe korzyści ekonomiczne przedsiębiorstwu.


6. Odzyskiwanie zasobów: W procesie produkcjinapojów technologia ultrafiltracyjna może być również wykorzystana do odzyskiwania i ponownego wykorzystania cennych komponentów w ściekach, osiągania ochrony zasobów i ochrony środowiska.

 

Reverse osmosis system

 

4. System membrany RO:


Zastosowanie w produkcji

Technologia odwróconej osmozy wykorzystuje zdolność selektywnej transferu częściowo przepuszczalnych membran do skutecznego usuwania zanieczyszczeń, rozpuszczonych soli, jonów metali ciężkich, bakterii i wirusów z surowej wody, w celu poprawy jakości wody. Woda traktowana przez technologię odwrotnej osmozy ma czystą jakość wody i świeży smak, w pełni spełniając wysokie wymagania branżynapojów w zakresie jakości wody.


Zasady techniczne

Membrana odwróconej osmozy jest zwykle sztucznie zsyntetyzowaną półpustowalną membraną o bardzo małym rozmiarze porów, która może skutecznie zatrzymać zanieczyszczenia, takie jak rozpuszczone sole, materia organiczna i jony metali ciężkich w wodzie, jednocześnie umożliwiając przejście cząsteczek wody. Jeżeli ciśnienie większeniż ciśnienie osmotyczne zostanie zastosowane po jednej stronie stężonego roztworu, kierunek przepływu rozpuszczalnika będzie przeciwny do pierwotnego kierunku osmotycznego i zacznie przepływać ze stężonego roztworu z boku rozcieńczonego roztworu. Proces tennazywa się odwrotną osmozą. W tym momencie rozpuszczalnik przechodzi przez membranę odwrotnej osmozy pod ciśnieniem, a rozpuszczalnik jest uwięziony przez membranę, osiągając w ten sposób cel separacji i oczyszczania.


Jakie osiągnięcia możemy osiągnąć?

1. Zapewnij bezpieczną jakość wody: Technologia odwrotnej osmozy może skutecznie usuwać toksyczne substancje, takie jak bakterie, wirusy i metale ciężkie z wody, zapewniając bezpieczeństwo i higienę wody z produkcjinapojów. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia zdrowia konsumentów.


2. Popraw jakość produktu: wykorzystując technologię odwrotnej osmozy do leczenia źródeł wody, możliwe jest wyeliminowanie zapachów, przebarwień i szkodliwych zanieczyszczeń w wodzie, poprawiając w ten sposób smak i jakośćnapojów. Czysta woda jest podstawą produkcji wysokiej jakościnapojów.


3. Zmniejsz koszty produkcji: Technologia odwróconej osmozy może obniżyć koszty leczenia jakości wody w produkcjinapojów i uniknąć stosowania dużych ilości środków chemicznych. Jednocześnie zmniejszenie zawartości szkodliwych substancji w wodzie może również zmniejszyć obciążenie późniejszego obróbki i poprawić wydajność produkcji.


4. Ochrona energii i redukcja emisji: Technologia odwrotnej osmozy, jako wydajna technologia oczyszczania wody, może zmniejszyć rozładowanie ścieków i zanieczyszczenie środowiska. Tymczasem ochronę i recykling zasobów można również osiągnąć poprzez recykling i ponowne wykorzystanie obróbki wody.


5. Poprawa wydajności produkcji: Sprzęt do odwrotnej osmozy ma zwykle automatyczny system sterowania, który może osiągnąć ciągłe i stabilne działanie, zmniejszyć ręczne zakłócenia i koszty operacyjne. Pomaga to poprawić wydajność produkcjinapojów i zaspokoić popyt rynkowy.